WellPoint (nokta kuyu) yöntemi ile en son kazı kotu üstünde bulunan yer altı su seviyesinin düşürülmesi ve zemin içindeki inşaat ile ilgili imalatların yapım süresince kontrol edilmesi hızlı ve ekonomik olarak yapılabilmektedir.
WellPoint
Kumlu- killi çakıl
Kum
Siltli kum
Kumlu kil
Zemin koşullarında başarı ile uygulanmaktadır.

Çok kademeli olarak 15- 20 metre derinliklere kadar uygulanabilmektedir.

WellPoint Kullanım Alanları :

1. Yapı temellerinde su altında temel çukurlarının kazılması, temel ve bodrum katların inşaatlarının yapılmasında

2. Yer altı su seviyesi altında boru hatları yapımında (döşeme öncesi kurularak ortamın kurutulması, yapım sonrası sökülerek ileriye taşınması ile imalat sürdürülür)

WellPoint Sisteminin Avantajları:

İmalat çok hızlı ve ekonomiktir.

Yeraltı su seviyesi düşürüldükçe şev stabilitesi artar, şev açıları arttırılabilir ve kazı hacmi azalır.

WellPoint yarıklarının 0,3-0,4 mm. Gibi çok küçük olması ve kuyu içine yerleştirilen kum filtre malzemesinin katı partiküllerin çekilmesini önlemesi nedenleriyle, açık kuyulardan yapılan pompaja göre kazı çevresinde zemin hareketlerine neden olmaz.

1. WellPoint tesisinin kurulması :
6 – 10 metre boyunda 2” çaplı nokta kuyuların çakılması,
Yatay kollektör boruları ile sistemin bir bütün olarak tamamen atmosfere kapalı hale getirilmesi,
Yüksek kapasiteli (100-350 m3/saat) vakum pompalarının bağlanması ile çalışmaya hazır hale getirilmesi.
2. Su seviyesinin Düşürülmesi,
Kontrol Altında Tutulması:

Pompaların çalıştırılması, kazı alanı içindeki suyun çekilmesi.
Sistemin 24 saat kesintisiz çalıştırılması ile su seviyesinin kazı kotu altına indirilmesi.