Jet Grout

Taşıma gücü yetersiz zeminlerin, üzerine betonarme veya çelik yapıların yapılmasına elverişli hale getirilmesi amacıyla, su ve çimento karışımının, basınçlı hava ile zemine enjekte ederek zemin özelliklerinin iyileştirilmesidir.

Yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu zayıf zeminlerde, fore kazık veya mini kazık uygulamalarında zorluklar yaşanmakta ve uygulamalar ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek – zayıf zeminlerde jet grout yöntemi ile zemin iyileştirme uygulamaları hızlı ve ekonomik oluşu nedeniyle  yaygın olarak kullanılmaktadır.

Firmamız teknolojik ekipman ve donanımlarıyla kazık uygulamaları yanında, jet grout yöntemini de başarıyla  kullanmaktadır.